Opinion

Måndag 16 jan -12. Bildt och framtiden och demokratin

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 januari 2012

Stötte på en gammal artikel. Gammal och gammal. Forntida? Någon som hette Carl Bildt hade skrivit den. I Svenska Dagbladet nyårsafton -96.

”Vill vi åstadkomma något annat än att bara halka efter är det hög tid att vi formulerade vår europeiska vision – och satte det som en nationell uppgift att förverkliga den.”

Och:

”Med medlemskapet i EU avvisade vi utanförskapet och gjorde oss delaktiga i en process vars mål vi vet – en allt starkare freds- och samarbetsordning i Europa – men där stegen ständigt formas. Medlemskapet var inte slutet på debatten om vår plats i Europa – det var snarare början på den verkliga debatten.”

Vidare:

”Att tveka är lätt. Att ta ställning är svårt. Men med tvekan vinns aldrig några framgångar.”

Fortsättningen , det var ju EMU.

Vi gick inte med. Orsaken var – när den formulerades av ekonomiska experter och lyssnande politiker – att EU inte var ett optimalt valutaområde. Länder i periferin kunde råka illa ut. Man satte siffror på det där, konstaterade i enlighet med Lars Calmfors utredning: ”Makroekonomiska chocker och andra störningar drabbar särskilt länder med assymetriska komponenter i sitt näringsliv, dvs. länder som i sin produktionsstruktur skiljer sig på fler punkter än andra från övriga länder inom samma valutaområde. Sverige hamnar där på siffran 81,1 procent jämfört med Tyskland 26,6, Frankrike på 23,7, Nederländerna på 30,2, Österrike på 29,8 och så vidare.”

Trots dessa siffror sa våra ledande politiker ja. Men folket sa nej.

”Med tvekan vinns aldrig några framgångar.”

Jo. Och vi borde också ha varit tveksamma inför Nato. Nu är vi nära lierade och vår ställning som ett neutralt land med en starkt självständig roll i världspolitiken har gått förlorad. Gårdagens rubrik på sidan 8 i Svenska Dagbladet är talande: ”Mobilisering av försvar tar två år”. Vidare: ”Om Sverige i dag skulle hotas militärt så tar det två år att få hela insatsförsvaret krigsdugligt.”

Så långt har det alltså gått med vår självständighet. Vi är helt beroende av Nato, d v s av EU och USA. Och Carl Bildt är vår utrikesminister.

Den grundläggande tanken i en fullödig demokrati måste vara: ”Folket äger landet”. Det vill säga: Skattemedlen är gemensam egendom. Vi värnar om vår frihet, då ska vi också äga friheten. Och möjligheterna som gör friheten möjlig. Vi försvarar ”vårt land”, har det hetat. Då ska det vara vårt också. Det vill säga: den offentliga sektorn ska vara stor och stark. Då får man inte sälja ut vår egendom, sjukhus, vårdcentraler, skolor, posten, järnvägssträckor.

2007 sålde Stockholms läns landsting vårdcentralen serafen för 694 500 kronor. Läkarna som köpte Serafen har i dagarna sålt sin vårdcentral till vårdbolaget Capio, som ägs av riskkapitalbolagen Nordic capital och Apax – för 20 miljoner kronor.

Sanna Lundell skriver i Aftonbladet om Filippa Reinfeldt, den högst ansvariga i fallet: ”Jag vill höra henne diskutera rimligheten i att de privata ägarna gjorde en vinst på 19 miljoner kronor på fyra futtiga år. Rimligheten i att några läkare i princip fick både en vårdcentral och en jättebonus på 19 miljoner kronor i gåva.”

Pengarna, vår gemensamma egendom, vandrar från det arbetande och skattebetalande folket till privata profitörer, som sparar på välfärden, gör vinster och till icke ringa del tar dem ur landet. Privatiseringen av det allmänna är ett slags stöld från folket. Om vi gemensamt äger ”det allmänna” bör vi gemensamt ha vårt liv i det. Och våra möjligheter.

Det är grundläggande i ett modernt samhälle att barnen har lika möjligheter. För att de ska ha det är det ett rimligt krav att föräldrarna också kan ha det.

I Europa har nu i trettio år växt en motsatt politik. Margaret Thathers. Avreglering. Försvagning av fackföreningarna. Labour-politikern Tony Blair övertog Thathers ekonomiska politik. EU gick på samma linje. Ingvar Carlsson och Göran Persson anslöt sig. Göran Persson levde nu under tvånget att skära hårt i välfärden, tog dessutom bort gåvoskatten och arvsskatten. Reinfeldts högerregering tog sedan bort villaskatten, det mesta av den, och förmögenhetsskatten. Många miljarder går varje år till skatteparadisen. Arbetslöshetssiffrorna är förskräckande.

Om man med demokrati menar folkmakt, någotsånär en egendom för alla, då har demokratin i Sverige under de senaste trettio åren allvarligt försvagats.