Opinion

Tisdag 13 dec -11 Gunnar, Forser, Juholt

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 december 2011

Oj Gunnar fyller år! Försökte ringa Mallorca, men dom firade Lucia där, så jag fick inte tag i honom. Ska försöka igen. Grattis Gunnar, broder, om du läser det här!

På Tomas Forsers tips (tack Tomas!) läste jag, först i natt,”mejlsamtalet” i DN mellan Jerker Virdborg  och Håkan Juholt, ett samtal mellan två tänkande människor, nyttigt att möta efter allt dumt förtal av och ytligt poäng-politiserande kring Håkan Juholt, för att inte tala om de direkta förräderierna.

Juholt, bland annat: ”Du skriver att litteraturvärlden inte är närvarande i politiken. Man kan nog säga att den lyser med sin frånvaro. På så sätt finns den ju där, fast som ett vakuum. Ett faktum som gör att jag faktiskt kände mig mer hemma på bokmässan, där jag var med på ett samtal, än jag gör under Almedalsveckan – som nu verkar handla mer om att sälja kommersiella varor och tjänster än att diskutera politiska ideologier. På bokmässan är det tvärtom, där hamnar försäljningen av böcker i skymundan så att människor kan diskutera rörelse och värderingar. (…) När idéerna trängs tillbaka, visioner och ideologi ersätts av teknokrati och visionslöshet, får det konsekvenser för hur författare och konstnärer kan appelleras av politiken. Det är knappast en slump att det under exempelvis Tage Erlanders regeringstid fanns ganska gott om kulturarbetare som kände närhet till socialdemokratin – och att det starka och ansvarstagande samhälle han blev en symbol för också innebar en kulturell revolution i form av 1974 års kulturpolitik.”

Jodå, och där finns mycket mer att läsa om man googlar på Virdborg och Juholt.