Opinion

Fredag 4 nov -11 Olle Reichenbergs oförstånd ungdomens olycka

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 november 2011

”Fritidsgårdarna i Djursholm och Mörby måste tillsammans spara 580000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M) föreslår mindre personal och kortare öppettider.”

En intressant nyhet inte minst inför det faktum att vi i Danderyd nu har en ovanligt hög ungdomsarbetslöshet.

Härtill kommer att Mörby centrum – hela innetorget, ja alltihop – stänger klockan nio om kvällarna.

Vidare: Biblioteket som skulle kunna vara ett andra hem är inte öppet på söndagar, stänger klockan 15 på lördagar och är inte tillgängligt efter sju på kvällen någonsin.

Mörby Centrum by night is night.

I lokaltidningen Mitt i Danderyd heter det om fritidsgården i Djursholm:

”Det är mitt andra hem”  och ”en perfekt plats att träffas på”.

Danderyd som har den lägsta kommunalskatten i Sverige  – har inte råd med sin ungdom.

Den nedrustning av praktiskt taget alla samhällsfunktioner som nu pågår i stora delar av Sverige riskerar vi framgent få betala dyrt.