Opinion

10 sept -11 Filosofiska funderingar kring Assar

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 september 2011

SÅ KAN SVERIGE FÅ FRAM PENGAR TILL NY INFRASTRUKTUR

Så löd rubriken i torsdags över en artikel av Assar Lindbeck.

Assar Lindbeck är nestorn bland Sveriges nationalekonomer.

60-tal, 70-tal  — det var Assar bakom allt! Assar Lindbeck, f 1930.

Och nu vill han att staten säljer statliga företag, helt eller delvis.

Jag erinrar mig då att en herr Wallenberg nyligen blivit ordförande i LKAB.

Och att man i Svenska Dagbladet spekulerade i att staten var på väg att sälja LKAB …

Till Wallenbergs?

Vilken kupp!

Hur är det nu med de stora nationalegendomarna, som har gett och ger avkastning i århundraden? Kan man sätta pris på dem? Vad innebär en försäljning. Måste inte en sådan alltid innebära en realisation?

Statlig egendom är allas vår egendom. Och våra barns egendom. Såld i dag kan den aldrig ge vad den ger i längden.

Därför ska vi i stället låna till de investeringar som nu behövs för att göra slut på arbetslösheten. Låna och investera i järnvägar, solceller, studentbostäder och all slags utbildning.

En så stor ungdomsarbetslöshet som vi har i dag är en skam och vittnar om regeringens ansvarslöshet.

Och den är inte bara en skam. Den är farlig också. Kolla vad jag skrev igår.