Opinion

27 juni 2011 USA är världsmästare …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 juni 2011

Fortsätter läsa Christian Azar:

”Den genomsnittlige EU-medborgaren släpper ut cirka nio ton koldioxid per år, svensken sex, kinesen fyra och indiern cirka ett. Genomsnittet i världen är fyra ton. I Mali ligger man på cirka femtio kilo per person och år- alltså hundra gånger mindre än vad man släpper ut i Sverige.”

”USA är världsmästare i koldioxidutsläpp per person. (…) Genomsnittsamerikanen släpper ut lite drygt tjugo ton koldioxid per år.”