Opinion

26 juni -11 Vår rätt att plundra …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 juni 2011

”Det är egentligen fel att betrakta klimatfrågan som enbart en miljöfråga. Det är en social, ekonomisk och säkerhetspolitisk fråga. Det handlar om människor i vissa länder som släpper ut gaser som kommer att påverka förutsättningarna för liv och välfärd i andra. I normala fall har vi inte rätt att ta andras hem och hus. Vilken rätt har vi då att agera så att miljontals människor under havets marsch mot land förlorar sina hem och möjligheter till försörjning?”

Christian Azar i ”Makten över klimatet”.