Opinion

17 maj Norge firar. Upprep om livet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 maj 2011

Miljöministern och biståndsministern skrev i går på DN Debatt – jag upprepar det:

”Nu vet vi att vi har överskridit hållbara gränser för klimat, naturresurser och ekosystem, vilket påverkar förutsättningarna för människans levnadsvillkor. (…) Arktis smälter i allt snabbare takt, världens hav försuras av våra utsläpp och världens landbaserade ekosystem förlorar sin förmåga att ta upp och hålla kvar växthusgaser.”

… förmågan att hålla kvar …

Det avser nog mest tundran. Om värmen bearbetar permafrosten frigörs exempelvis tundrans inneboende växthusgaser och vi får vi en acceleration av uppvärmningen.

Översvämningarna i Asien. Torkan i Afrika. Havsytan som stiger. Miljöflyktingarna.

Som inte har ”asylrätt”.

Hur ska vi hantera detta?

Jag går ut. Det regnar. Jag går ut i alla fall. Får fortsätta i morgon.