Opinion

29 april 2011 ”Risk för bestående krig”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 april 2011

Vitsippor. En tätnande grönska. Björkarna är tidiga i år, löven redan större än musöron.

Nyhetsvärdering: Patrik Sjöbergs avslöjanden fortfarande förstasidesstoff, prinsbröllopet i London första ”nyhet” i Ekot halv ett.

Vi deltar i två krig. Unga svenska män riskerar livet i Afghanistan. Men vi får nästan inga rapporter därifrån.

Men kriget i Libyen får stor plats. ”Risk för bestående krig”, heter det i Svenska Dagbladet i dag, sidan 24, med stora bokstäver under en jättebild, på vilken man kan se en upprorsman demonstrera för en grupp pojkar hur man hanterar en bössa. Han ligger på magen och fingrar på geväret.

Pojkarna ser mycket unga och oerfarna ut.

Samtidigt hör jag på P1 i radio: Khadaffi har framgångar.

Kriget i Afghanistan har pågått i tio år.