Opinion

21 april 2011 Europas utveckling

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 april 2011

I går skrev jag om en artikel i Herald Tribune. al-Qaida verkar på väg att ta över revolutionerna i arabvärlden.

Vad kan vi göra åt det?

I varje fall inte jaga tillbaka dem som flyr därifrån. De är oerhört många nu.

I Svenska Dagbladet i dag redogör Teresa Küchler för en rapport från EU:s polismyndighet Europol:

”Europol varnar för att ett uppsving för terrororganisationer kan ske om demokrati inte skapas i Nordafrika, och att terrorister enkelt kan komma in i Europa med det stora antalet migranter som i kaoset seglar över Medelhavet.”

”Seglar” är det nog få som gör. Men oerhört många kommer nu.

Polis och rigid spaning är ingen lösning.

Problemet är mycket större än så.

En sträng invandringspolitik kan skapa terrorism.

Europa borde vid det här laget vara moget för en rationell migrationspolitik.

Jättemånga kommer. Och jättemånga har mycket goda skäl att flytta från Afrika. Ökenspridning, utfiskning, förtryck, social oro, skyhög arbetslöshet.

Främlingsfientliga partier växer i Sverige, Finland, Frankrike, Holland …

Då blir man – i den akuta situation som nu råder – benägen att jaga tillbaka de alltmer desperata migranterna.

Det är en idiotisk politik. Man bygger med denna legala ”polis- och myndighetsterrorism” upp hårda motsättningar som i det längre loppet kan leda till katastrof.

Här måste till en försoningspolitik som rationellt tar vara på den mänskliga kapitalförflyttning som migrationen innebär. Vi behöver faktiskt folk framöver. Och exempelvis Afrika har outnyttjade resurser av väldiga mått som vi kan hjälpa till att skola dess befolkning till att exploatera, solenergi främst.