Opinion

3 mars 2011 Gomorron världen, Nato, Palme och jag

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 april 2011

Ja, gomorron! Du har bestämt försovit dig. Under tiden kom vi med i Nato. Med och med. Vi är ju inte med. Men med. Förut, i decennier, som Mikael Holmström visat i sin faktaspäckade bok som nyss kom ut.

Jag har en egen historia om detta i mina minnen, ”Moralisten och drakarna”, som utkom för någon månad sedan.

Jag erbjöd Olof Palme skriva i DN a propå det faktum att Nato just höll på att rusta sig med kryssningsrobotar som enligt experterna skulle skjutas genom Sverige, smyga sig genom våra dalgångar med sin last av vätebomb och drabba Leningrad innan ryssarna fått upp sina jaktplan emot dem.

En klar kränkning av vår neutralitet, således. Ja, det var en viktig poäng med dessa missiler att de via oss kunde överraska ryssen.Det blev då förstås viktigt för Sovjet att i fall av ”nära krig” ockupera Sverige.

Den 7 december 1979 skrev Sveriges mycket framstående säkerhetsexpert, Wilhelm Agrell, på Dagens Nyheters kultursida om saken. Han betonade att missilerna via Sveriges och Finlands dalar lätt kunde nå Leningrad utan att bli upptäckta i tid och fortsatte: ”Även robotar riktade mot andra delar av Sovjetunionen kan i vissa fall flyga in över Sverige för att därmed undgå den väldiga koncentrationen av luftförsvar som finns i Centraleuropa.”

Men Palme teg om saken, uppträdde inte i riksdagsdebatten om missilerna, skrev inte i DN om dem.

Jag skrev då en artikel för vår kultursida där jag angrep Palmes tigande. Var det inte allvarligt att Nato så klart kunde nonchalera vår neutralitet och att våra ledande statsmän teg inför detta faktum!

Palme svarade då i ett privatbrev till mig att han visst inte tigit. Han hänvisade till två uttalanden som partistyrelsen gjort.

Men dessa uttalanden gällde kärnvapenrustningen i stort. Inte ett ord nämndes i dem om kryssningsmissilernas särskilda egenskaper och villkor. Och det ena av dessa två uttalanden publicerades först dagen efter Nato-beslutet 12 december 1979!

Det är min uppfattning att Sverige genom sin allt tydligare allians med Nato förlorat sin särskilda plattform i världen.

Vi är inte längre trovärdiga som en egen röst. Från att ha varit ett huvud har vi blivit en svans.

Om man har någon liten insikt i det äckel som tredje världen känner inför de gamla kolonialmakternas arrogans, överlägsenhet, utnyttjandepolitik – så borde man förstå vilken positiv roll ett land som Sverige har kunnat spela i världen.

Nu håller detta på att förstöras. Början gjordes i och med att vår neutralitet blev öppet nonchalerad av oss själva.