Opinion

30 mars -2011 Libyen – svenska stridsflygplan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 mars 2011

Hur dumt som helst! Vi uppfattas nu av Nordafrikas ungdom och ungdomen i länderna söder om Sahara som allierade med eller rentav identiska med de gamla kolonialmakterna.

Och som en del av Nato. Det accentueras. Och det kostar oss omkring 200 miljoner, pengar som kunde ha använts till humanitär hjälp åt de flyende i området.

Vi kunde ha stått vid sidan av som representanter för en en tredje part i medlingen mellan fattig och rik. Och som en verksam kraft i bekämpningen av rekryteringen till al-Qaida.

Khadaffi ska bort. Men det får inte kosta ett blodbad i Tripoli.

Civila används som sköldar av Khadaffi.

Det finns förutom många libyer, män, kvinnor och barn, i Tripoli oerhört många papperslösa. I Libyen som helhet uppgår antalet papperslösa till omkring två (2) miljoner!

EU och Sverige har besökt Libyen och gett Khadaffi hjälp att hålla tillbaka flyktingströmmen till Europa.

Nationalencyklopedins årsbok 2010 (om vad som hände år 2oo9): ”EU erbjöd 10 februari Libyen 20 miljoner euro att användas i kampen mot invandringen från länder söder om Sahara. Erbjudandet som var ett led i ett större paket från EU till Libyen, framfördes av EU:s underkommissionär Benita Perrero-Waldner under ett besök i landet.”

Nu riskerar vi att döda många flyktingar där.

Aktionen i Libyen kräver precision och återhållsamhet. Om nu många stridsflygplan från en rad länder hamnar på startbanorna i Italien uppstår lätt en tävlan i effektivitet och eldkraft. Här finns också affärsintressen inblandade. Vi vill ju sälja Gripen till så många som möjligt.

Det behövs medlande röster. Några som står vid sidan av och som trovärdigt kan göra sig till talesmän och -kvinnor för olika parter.

I nuläget krävs också att man kan lära sig utnyttja den humanenergi som kommer ur migrationen – inte enfaldiga murar byggda på snäva maktintressen.

De som kommer efter Khadaffi behöver den stora hjälpen.