Opinion

15 mars. 2011 ”Risk för nya explosioner”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 mars 2011

Japan. ”Det har redan skett tre partiella härdsmältor”.

Härtill kommer den intellektuella härdsmältan.

Vad som inte får ske – får heller inte erkännas kunna ske.

Man har byggt över femtio (50) reaktorer i ett land där man vet att nya jordbävningar kommer att inträffa. Nya starka jordskalv.

Forskare har stått upp och försäkrat det som de inte kan med säkerhet försäkra.

I dag planerar man över hela världen nya kärnkraftverk. Det sker medan terrorismen växer och antalet människor som är beredda att ställa upp som självmordsbombare – ökar. Det innebär bland annat att bevakningen av ländernas gränser blir rigid till en grad som går ut över ”mänskliga rättigheter”.