Opinion

3/1 -11 Fattigdomen i Sverige

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 februari 2011

Finansminister Borg tror arbetslösheten kan pressas ner till 5 procent.

Den ligger nu på 7,8 procent.

Mellan 1990 och 1993 ökade arbetslösheten i Sverige från 1,5 procent till 8,2.

Fram till 1990 hade den i 35 år legat kring dryga 2 procent.

Källa prof. Per Lundborg i Ekonomisk debatt nr 8, 2005.

De höga arbetslöshetstalen i dagens Sverige är förstås förklaringen till den nya fattigdomen, som slår hårt mot de arbetslösas hem och minskar barnens förutsättningar att få ett drägligt liv.