Opinion

30/12 -10 Koltrastarna, Golfströmmen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 december 2010

Bara hannar! Koltrastarna. Helsvarta. Tar dom maten till honorna som bor under någon buske eller i nåt uthus. Hur tar dom i så fall smulorna. Ska ringa Björn Berglund. Han vet nog.

Skottade väg till det forna garaget, numera cykelstall. Kunde till slut öppna dörren, hittade spaden. Nu kunde jag ”skyffla” bort fågelbajset på trappan, små ishårda längder.

Gick in sen och letade upp Åsa Domeijs och min bok  ”Steg för steg mot kretsloppssamhället”. Där finns en intervju vi gjorde 1996 med Henning Rodhe, professor i klimatologi. Han säger bland annat:

”Norra Atlanten är ett nyckelområde i det globala klimatsystemet.(…) Där sker en djupvattenbildning, vatten sjunker ner i djuphavet och tar med sig koldioxid ur luften och så vidare. Det är mycket viktigt vad som händer här i norra Atlanten. Djupvattenbildningen är kopplad till Golfströmmen. Då finns det några tecken i dag som gör att man börjat fundera på om en global uppvärmning kan leda till en försvagning av Golfströmmen, vilket ju skulle leda till kraftigt sjunkande temperaturer hos oss här i Skandinavien.”

Varför skulle Golfströmmen försvagas, frågade vi då. Rohde svarade:

– Den direkta orsaken till det skulle vara att det blir mera kallt sött – och därför lätt – vatten som kommer från isar som smälter runt polarbassängen. Lätt vatten som ligger på ytan hindrar vatten från att sjunka ner. Därmed försvagar det också djupvattenbildningen och golfströmscirkulationen.