Opinion

10/10 -10 ”De strider för oss”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 oktober 2010

Rubriken är hämtad från Svenska Dagbladet i förrgår. I själva texten heter det:

”Soldaterna strider för oss. För fred och säkerhet.”

Det är de svenska soldaterna i Afghanistan som avses.

Sedan i förrgår har jag grubblat över Svenskans ledaravdelnings formuleringar.

Fungerar det verkligen så att kriget i Afghanistan på något sätt bidrar till vår säkerhet?

USA rustade en gång talibanerna för att de verksamt skulle bidra till att ryssarna kastades ut ur landet.

När talibanerna sedan kom till makten skedde förhandlingar mellan USA och Afghanistan om en olje- och gasledning genom landet.

Inte långt före 11 september 2001 var talibanledare i USA och förhandlade om oljeutvinningen i Afghanistan.

När sedan al-Qaida fick självmordsbombare att utplåna World Trade center med tusentals dödsoffer valde inte USA att söka komma åt och lagföra al-Qaida separat utan gick till krig mot landet Afghanistan. Kriget inleddes med massiva bombningar med tusentals civila dödsoffer- hela byar förstördes. Många – män, kvinnor och barn – tvingades på flykt och fick motse åratal av liv i flyktingläger.

Det är svårt att inte se det hela som en kollektiv bestraffning. Kriget har nu pågått i mer än nio år, talibanerna har inte besegrats. al-Qaida har stärkts och – genom kriget – fått oanade rekryteringsmöjligheter.

Att dessa strider, dessa övergrepp, denna olycka för så många civila – att detta på något sätt skulle bidra till vår säkerhet – tron på det är närmast att betrakta som en dumhet av tragiska mått.

Man måste inse att ”kriget mot terrorismen” har gjort vårt klot, inklusive Sverige, osäkrare. När man nu förklarar att det finns et hot mot Sverige så beror det helt säkert på att vi deltar i kriget i Afghanistan under Nato-befäl.