Opinion

1/8 -10 Översvämningar … flera

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 augusti 2010

Översvämningar i Pakistan, i Stockholmstraktan, på Gotland, i Kina, Colombia, Sudan, Polen, Kroatien, Ungern, Slovakien, i Sri Lanka, Vietnam.

Naturvårdsverket:

”Det årliga antalet översvämningar har successivt ökat.”

”Växthuseffektens förstärkning kommer sannolikt att föra med sig ökad nederbörd i större delen av Europa.”

”Samtidigt stiger havsytan sakta men säkert. Låglänta kustområden kan allt oftare sättas under vatten.”

”Under 1900-talet steg världshavets nivå med cirka 15 cm och det mesta talar för att höjningen kommer att accelerera under innevarande sekel.”

Ett val? Men det gäller ju bara barnbarnen, eller deras barn och barnbarn.

– De flesta väljer att dränka dem?

– Säg inte så! Det är kontraproduktivt!

– Du menar att då dränker dom dom dubbelt upp?

– Nä?