Opinion

30/7 -10 Maffian växer i det svaga samhället

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 juli 2010

Enligt Carl Bildt är kampen mot opiumhandeln ett gott skäl till vår militära närvaro i Afghanistan. Pierre Schori påpekar i Svenska Dagbladet 25 juli att USA i syfte att vinna lokalbefolkningens stöd i södra Afghanistan ”har beslutat låta årets väldiga opiumskörd ha sin gång”.

Samtidigt har Hells Angels enligt DN i dag etablerat goda relationer med maffior i Albanien, Bulgarien och Makedonien.

Och man har eget folk i Turkiet.

Detta innebär att den s k  Balkanrutten för droger och vapen nu är mycket välorganiserad. Raka rör för maffian från Asien och hit.

I DN står: ”Stora brister i underrättelseinformation om de kriminella mc-gängens utbredning och kontakter är en annan utmaning för rättsväsendet i regionen, enligt Europol, som efterlyser skapandet av nationella polisiära kontaktpunkter i regionen som ett första steg för att möta hotet.”

” … ett första steg”.

Det första steget borde ha tagits för länge sedan. Det svaga lågskattesamhället är det första steget mot ett samhälle där maffian växer sig stark.

Sverige har nu under lång tid tillhandahållit ett rekryteringsunderlag. Den dåliga skola som man sparat fram har effektiva utslagningsmekanismer.

Vi har nu en jättestor ungdomsarbetslöshet. Upplägget av invandringen leder till överlastade ghetton med nyfattigdom och en arbetslöshet över 50 procent. Vi behöver ett stort tillskott på arbetskraft men förmår inte organisera samhället så att vi vinner på migrationen.

Samtidigt tvingar klimatförändringen många att lämna sina länder.

Enligt en naiv föreställning kan den fria marknaden klara alla problem. Det gör den inte.

Kriget mot terrorismen som skapar mer terrorism och det svaga samhället som faller tillbaka på marknadens mekanismer håller på att förstöra både friheten och uppehållandet av mänskliga rättigheter.

I dagarna kastar Frankrike ut sina romer, tvingar dem kollektivt lämna landet. Det svaga samhällets reaktion.