Opinion

10/7 -10 Andreas Carlgren: Tretton rätt …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 juli 2010

Behovet att försvara kompromisser föder jätteödlor.

Dinosaurierna vandrar på jorden igen. Som skryt.

”Tretton rätt för regeringen” är rubriken över miljöminister Andreas Carlgrens artikel på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet.

Hade man tolv rätt på tipset var det full pott och man blev miljonär.

Tretton rätt var det inte möjligt att få.

Men Carlgren har tretton rätt i dag.

Kan man vara så självbelåten utan att få svindel? Carlgren: ” … under Alliansen minskar utsläppen från trafiken och utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.”

Samtidigt skriver Vägverket (2/10 -09): ”Klimatpåverkan från vägtrafiken är nu 14 procent större än den var 1990, vilket gör det mycket svårt att nå etappmålet om oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010.”