Opinion

21/4 -10 Gudmundson och staten

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 april 2010

Ledarskribenten i Svenska Dagbladet Per Gudmundson skriver på tidningens ledarsida om filmen ”Överdos” bland annat följande:

”Överdos är en ny dokumentärfilm i regi av Martin Borgs, byggd på Johan Norbergs bok om finanskrisen, En perfekt storm. Filmen menar att statliga aktörer skapade den bolånebubbla som utlöste krisen, och varnar också för att statsmakterna är i färd med att skapa nästa bubbla. Genom att ge stimulanser, lösa ut bankerna med skattepengar och åter få folk att låna och konsumera långt över egentlig betalningsförmåga, grundläggs en ny, värre, kris.”

Intressant. Staten, samhället, de folkvalda, regeringarna skulle alltså avstå från att städa upp efter marknadens vilda framfart i form av börsnoterade bankers bonusrelaterade tjänstemäns ansvarslösa verksamhet. Och därmed låta arbetslöshet och misär breda ut sig gränslöst.

Per Gudmundson berömmer ”Överdos” mycket och skriver:

” … trots att Överdos kritiserar USA:s president och utmålar kapitalister som ansvarslösa så är det svårt att tänka sig den i SVT. Slutsatsen, att staten är problemet och marknaden lösningen, kräver en mer rörlig tanke. Filmen finansieras således av Stiftelsen fritt näringsliv och ska visas av TV4 Fakta.” 

Nå – ”staten är problemet”.

Utan staten skulle allt ordna sig av sig självt. Marknaden skulle klara allt.

Men … hur skulle då folkviljan kanaliseras? Staten – är inte det samlingsnamnet på – i vårt fall – de demokratiska ordningarna.

Per Gudmundson, ledarskribent i en av våra stora morgontidningar, är uppenbarligen emot demokratin.

Om man vill fördjupa sig i frågan om demokratin och bankväsendet – om man verkligen vill det – finns det en bra möjlighet via en mycket välskriven bok av Knut Kainz Rognerud: ”Det stora bankrånet”. Rognerud är ekonomijournalist på Dagens Nyheter.