Opinion

29/1 -10 Moderaternas kvinnofrihet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 januari 2010

”Jämställdhet är en fråga om frihet”, skriver moderaterna Per Schlingman och Hillevi Engström i dag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Det är en artikel full av vackra fraser.

Man satsar på arbetslinjen, sänker skatter och genomför många privatiseringar. Då får kvinnor fler chanser.

Men – den stora kvinnofällan är den krympning av samhällsfunktionerna som de stora skattesänkningarna framkallat. Den offentliga sektorn har utarmats. Det är inom den offentliga sektorn som de största möjligheterna till en jämställdhetspolitik finns. Det är där som man centralt kan styra förhållandena.

Genom avskaffandet av villaskatten, förmögenhetsskatten, arvsskatten och – i stort- progressiviteten i skatteskalan har klyftorna ökat mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor. Det innebär att den stora gruppen löntagare bland kvinnorna är kvar i usla löner.

För att den stora gruppen kvinnor skall lyftas till jämställdhet krävs en politik som prioriterar jämlikhet genom att se till att samhället som sådant har chansen att på bred front gå före i fördelningen av resurserna enligt ett ideal av både jämlikhet och jämställdhet.

”Vi vill att alla barn redan från födseln bemöts som individer och behandlas som just den han eller hon är och att fler människor får makt att forma sitt eget liv”, skriver Per Sclingmann och Hillevi Engström.

”… alla barn … ”

Om man tar bort exempelvis arvsskatten går man i motsatt riktning. Ett fattigt samhälle undergräver många barns möjligheter att forma sitt eget liv. Bara den den skriande olikheten i kommunernas resurser till skolan talar sitt eget språk.

22/1 -09 Haiti, Västsahara och Sverige

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 januari 2010

”Så sant vi äga ett fädernesland, vi ärvde det alla lika”, skrev Heidenstam 1899.

Självklart! Skulle vi väl säga idag. Åtminstone om vi …

Självklart! Om inte den förmögnare minoriteten lever högt på bekostnad av den mindre bemedlade majoriteten. Ett slags inre kolonisation. Alltså: om inte stora klyftor råder. Till exempel genom att man avskaffat arvsskatt, förmögenhetsskatt och – stort – av progressiviteten i skatteskalan.

Haiti. Fransk koloni länge. Sedan härjat av diktaturer men välsignat av små glimtar av demokrati, glimtar som sedan släckts av nationella och internationella övergrepp.

55 procents analfabetism. Man pratar franska i Haiti. Men är analfabeter.

Haiti ligger långt bort. Marocko är närmare. Var en spansk- fransk koloni till 1956. 40 procent analfabeter idag.

Marocko håller Västsahara ockuperat.

EU har ett fiskeavtal med Marocko som tillåter EU att fiska på Västsaharas vatten. Vad gäller fisket är Västsahara koloniserat – indirekt – av EU:s 27 länder, varav Sverige är ett.