Opinion

16/1 -10 Standarden traskar patrull

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 januari 2010

Minus en grad. Koltrastarna på plats. De sitter som stora svarta punkter i träden, i väntan på mitt fat med jordnötter och brödkuber.

Det har blivit liksom en kulle av hoptrampad snö på vägen mot brevlådan, jag måste ta en spade och hugga bort den.

Hopplösheten i Tahiti. Jag vill inte tänka på det.

Läser gårdagens DN, ekonomidelen: ”STÖRRE LÅN GER MER I BONUS”.

Ingen nyhet. Vidare i texten: ”DET KAN BÄDDA FÖR ETT ÖKAT RISKTAGANDE”. Man förutspår en ny ”finansbubbla”. Heller ingen nyhet. Det var detta som skapade krisen. De som lånat för mycket går i konkurs eller får sälja huset. De som beviljat lånen har har tjänat på saken. Ackumulerade bonusar. Staten – den förkättrade – duger nu, ty nu går den in och räddar bankerna och därmed bonusarna.

 Vem betalar? Svar: skattebetalarna.

Vilka är det. I förhållande till tillgångarna – minst höginkomstagarna och de förmögna. I förhållande till tillgångarna – mest låginkomstagarna.

Ty arvsskatten är slopad, liksom förmögenhetsskatten. Och – i stort sett – den progressiva skatteskalan.

Förmöget folk bidrar nu relativt mindre till välfärden än mindre bemedlat folk. Alltså: relativt.

Lika villkor i starten, det var en gång ett politiskt mål för ledande liberaler som S A Hedlund och Karl Staaff.

Samhället är inte rättvist mot den nya generationen medborgare förrän barnen i vårt samhälle … alla har samma chans. 

Samma chans har medborgarna och deras barn mindre  i dag än förut, nu när arvskatten är avskaffad liksom förmögenhetsskatten och – i huvudsak – progressiviteten i skatteskalan.

Ett symptom på detta är den nedrustning som skolan fått genomlida. Skolan är kanske det främsta instrumentet för lika möjligheter i starten. Men skolan har i dag inte råd med alla de instrument som behövs för att barn från olika miljöer ska få samma chans i livet.

Barn från  burgna miljöer får hjälp hemma. Föräldrarna har resurser och – i allmänhet – högre utbildning. De barnen kan flyta vidare på föräldrarnas tillgångar, som de sedan ärver praktiskt taget ograverade. Andra barn har inte en chans till hjälp hemma, och i skolan finns ingen hjälplärare som kan ägna dem extra tid.

 Inte alla ärver landet. Några ärver extra mycket. De gynnas av regeringar typ ”Alliansen”.

Standarden traskar patrull, från generation till generation. Och när bankerna hotar att gå omkull – får de relativt fattiga gå in och rädda orättvisan.