Opinion

3/11 -09 Kärnkraft? Folkpartiet, Svenska Dagbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 november 2009

Folkpartiet älskar kärnkraft. Svenska Dagbladet hakar på i dagens ledare.

Dom som älskar kärnkraft saknar perspektiv.

Bortsett från farliga transporter, slutförvaring, kopparkapslarna som drabbas av korrosion, bortsett från spillet, finns framtida maktförhållanden, finns det faktum att världens rika länder nu är i färd med att bygga upp motsättningar som ökar terrorismen.

Man måste se på kärnkraften ur terroristsynpunkt. Motsättningssynpunkt.

Maffian ökar på grund av polariseringspolitiken. Arbetslösheten i nyliberalismens Europa slår rekord på rekord. Klyftan mellan fattiga och rika ökar nu hela tiden. Övervakningen ökar på grund av polariseringspolitiken. Flyktingpolitiken blir hårdare genom övervakningskravet. Kärnkraftssamhället tenderar att bli ett polissamhälle. Polissamhället har ökat genom den försämrade demokratin. När offentlighetsprincipen inte längre gäller står de många människorna utanför. De äger inte längre grundlagsrätten att begära besked i sina egna angelägenheter. Då minskar solidariteten. Kärnkraftssamhället kräver en idyll av sammanhållning. Men sammanhållningen har slagits sönder genom nyliberalismens bud att marknaden reglerar maktförhållandena, d v s djungelns lag.

Kärnkraft?

Köp i stället sol från Afrika! Betala ordentligt för den. Hjälp Afrikas folk att utbilda sin ungdom till välstånd genom exploatering av de egna tillgångarna, främst solenergin.