Opinion

1/11 -09 Merkels inflation – EU:s, vår?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 november 2009

I Svenska Dagbladet i dag skriver Rolf Gustavsson om Angela Merkel och den politik som Tysklands nya regering för.

Merkel lovar ”skattesänkningar i ett läge där den offentliga skuldsättningen fortsätter att stiga till  historiska rekordnivåer”.

Skuldsättningen ”måste finansieras med upplåning vilket skapar en överhängande risk för högre  marknadsräntor och därmed för inflation”.

Tyskland, fortsätter Gustavsson sin analys, ”är informellt normbildande inom EU”. Frankrike och Italien kommer att följa ”den tyska linjen med kortsiktigt politiskt populära skattesänkningar finansierade genom ökad offentlig skuldsätttning”.

Alltså: inflation i de stora euroländerna. Högre räntor. Troligen en ökad utslagning på bostadsmarknaden, risk för fortsatt stor arbetslöshet och social misär.

Alternativet vore klassisk konjunkturpolitik. Satsa på en grön uppbyggnad – sol och vind – som räddar klimatet. Den politiken skulle också kräva stora lån men …

… den skulle också kräva valutareglering – stabil återbetalningsmöjlighet … att politikerna har makten att styra över penningsmarknaden. Avregleringen – Thather-politiken, som blev Blairpolitik, som blev hela EU:s politik – har gjort det svårt för våra valda representanter att styra länderna rätt inför framtiden.