Opinion

20/9 -09 Somalia – nytt Afghanistan. Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 september 2009

Paula Rock, sydafrikansk säkerhetsexpert: Somalia är på väg att bli ett nytt Afghanistan. ”Lämna dom i fred!”

Det är i det ögonblicket Sverige går in med örlogsfartyg mot piraterna som härjar vid Somalias kuster. Sverige ska leda försvaret av FN:s matförsändelser.

Det låter bra. Men kan man vara där med vapenmakt utan att bli inblandad på ena eller andra sidan? Inbördeskrig pågår. Etiopien och USA slåss på regeringens sida. Regeringen skulle falla om den inte stöddes av utländska styrkor.

Enligt ett reportage i Svenska Dagbladet den 5 maj förra året var förhållandena i Somalia på väg att ordnas upp år 2006, då emellertid ”kriget mot terrorismen” ånyo kastade ner landet i kaos. Jag återger här vad som skedde enligt Eva Plesners reportage i Svenskan:

Under 1990-talet upplevde Somalia 13 misslyckade försök att skapa en regering. För att fylla tomrummet efter ett havererat rättssystem växte efter hand en rad islamiska domstolar fram. Dessa fick stöd från affärsmännen och 2006 fanns det 12 islamiska domstolar med var sin egen väpnad milis.

Nu blev man orolig i Washington. Domstolarna hyste terrorister från al-Qaida, trodde man- Betydande penningsummor gick nu via CIA till Somalias ”krigsherrar” i hopp om att dessa skulle, i samarbete, bekämpa ”terrorismen”, främst genom att gripa misstänkta al-Qaidamedlemmar.

Domstolarna började då – som svar på ingreppen i landets inre angelägenheter och på de rättsövergrepp som följde – gå samman. ”Förbundet av islamiska domstolar” fick snabbt ett stort folkligt stöd. Klanledare och miliser som inte hade anslutit sig till dem fördrevs. Och nu -2006 – rådde för en tid fred i Somalia. Man kunde exempelvis för första gången på länge ta sig tvärs igenom huvudstaden Mogadishu utan att bli pungslagen vid krigsherrarnas vägspärrar, och – inte minst: piratverksamheten utanför Somalias kust stoppades i stort sett. ”Somalia fick till och med uppleva en viss pressfrihet.”

Men i USA och grannlandet Etiopien uppstod ängslan att militanta fundamentalister skulle ta över i Somalia. Ett särskilt skäl till denna rädsla fick man när ”Förbundet av islamiska domstolar” förklarade ”heligt krig”  mot de etiopiska trupper som skyddade den utlandsstödda, maktlösa men internationellt erkända regeringen i Baidoa. Detta gav USA och Etiopien tillfälle att med en rättfärdighet åtminstone på ytan slå till mot de nya makthavarna i Somalia. På juldagen 2006 ”gick tio tusen etiopiska soldater över gränsen till Somalia, formellt inbjudna av Somalias övergångsregering  i Baidoa”. Och den amerikanska flottan patrullerade längs landets kust.

Följden blev en situation lik den i Irak och Afghanistan: landet fullt av utländska trupper, amerikanska bombplan ”precisionsbombar” misstänkta al-Qaidatillhåll och dömer därmed misstänkta till döden utan dom och rannsakan i anfall som samtidigt kräver många civila offer. Hundratusentals människor tvingas fly.

Borde inte Sverige ha riksdagsbeslut som ett givet krav innan vi går in med vapen i en situation som ter sig så komprometterad av missbedömningar och eländeskonsekvenser för ”oskyldiga och redan förut lidande männikskor”? Vet vi vilken sida som mest gynnas av våra vapen?

En komplikation i sammanhanget är att piratverksamheten vi ska bekämpa till stor del enligt många källor uppstått ur det faktum att rika länder dels trålat slut på fisket längs Somalias kuster, dels i mycket stora mått dumpat sina sopor där.